De Obesipas©

"Patiënt vermageringsoperatie moet beter opgevolgd worden" titelde deredactie.be op 23/4/2014. Ook de artsen en medewerkers van het Noord-Limburgs Obesitascentrum in het Mariaziekenhuis vinden dat een goede opvolging mee het succes van de operatie bepaalt. Daartoe ontwikkelden zij de Obesipas©. De Obesipas is een dagboek waarin alle betrokken zorgverleners hun bevindingen kwijt kunnen.

Vele zorgverleners zijn betrokken bij een patiënt die kiest voor een vermageringsoperatie. Naast de chirurg hebben ook de huisarts, de diëtist, de endocrinoloog en de psycholoog een belangrijke rol. Een perfecte operatie alleen is immers niet voldoende voor een succesvol resultaat voor de patiënt. Het is de visie van het Noord-Limburgs Obesitas Centrum (NLOC) dat een goed postoperatief resultaat op korte en lange termijn bepaald wordt door drie factoren: een perfect uitgevoerde operatie, een verandering van het eetpatroon en het starten van lichaamsbeweging. Waar de verantwoordelijkheid voor de eerste factor volledig bij het medisch team ligt, is deze van de 2 overige factoren een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel het obesitasteam als van de patiënt zelf.
Omdat een multidisciplinaire opvolging na een geslaagde maagverkleining in grote mate bijdraagt tot succes, ontwikkelde het NLOC een nieuw en uniek instrument: de Obesipas©.

De Obesipas© is een meeneemboekje dat de patiënt begeleidt op zijn/haar traject voor, tijdens en na de operatie. Naast informeren heeft het ook een interactieve functie. Dit ‘heen-en-weer’boekje biedt niet alleen ruimte om objectieve medische gegevens te noteren; de patiënt kan er ook persoonlijke ervaringen in neerschrijven. De patiënt houdt als het ware een soort dagboek bij.

Dankzij de Obesipas© krijgt ook de huisarts een meer prominente rol in het obesitasverhaal. Waar hij vroeger op de achtergrond bleef, zal hij in de toekomst integraal deel uitmaken van het obesitasteam. Er ontstaat een efficiënte samenwerking tussen de eerste en tweede lijn van de gezondheidszorg. In de praktijk zal de patiënt zich afwisselend met zijn Obesipas© bij de specialist en huisarts presenteren. De Obesipas© informeert niet alleen de huisarts over de uit te voeren onderzoeken, maar geeft ook de mogelijkheid om onderzoeksresultaten op te lijsten en ze door te geven aan de specialist zodat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft. Met de Obesipas© heeft de huisarts een eenvoudig middel ter beschikking om patiënten medisch op te volgen en om hen daarnaast te steunen en te begeleiden naar een gezonde geest in een gezond lichaam!

Obesitas is dé ziekte van de 21e eeuw. De cijfers liegen er niet om: in 2008 hebben meer dan 1,4 miljard mensen wereldwijd een probleem van overgewicht en 500 miljoen mensen zijn obees
De cijfers tonen een verdubbeling sinds 1980 (WHO - Fact sheet N°312 August 2011). Jammer genoeg is dit niet enkel een Amerikaans fenomeen en zien we deze tendens ook in ons land. Elke dag ondergaan 33 Belgen een drastische maagoperatie.
Obesitas kent allerlei oorzaken: genetica, leefgewoonten, medicijnen, ziekten en psychische problemen. Ingrijpen op deze factoren is een eerste stap, maar we stellen vast dat slechts een deel van de obese populatie hiermee geholpen is. Voor de overigen kan obesitaschirurgie een optie zijn.

Op 8 mei wordt de Obesipas©, in aanwezigheid van minister Jo Vandeurzen, aan de huisartsen van Noord-en Midden-Limburg voorgesteld op een wetenschappelijke bijeenkomst.
Daarnaast zijn op zondagnamiddag 15 juni alle geïnteresseerden welkom in het ‘Obesitascafé’ in het Mariaziekenhuis, waar ze zich kunnen informeren en spreken met lotgenoten.

De voorstelling van de Obesipas© op Kanaal Z
http://kanaalz.knack.be/ondernemen/z-healthcare/z-healthcare-26-30-04-14/video-4000608911309.htm

http://youtu.be/aVSSvbkQdMI